Hình ảnh về buổi họp mặt đồng hương xuân Giáp Ngọ

Một số hình ảnh về buổi họp mặt đồng hương xuân Giáp Ngọ của hội đồng hương Thuận Thành - Bắc Ninh tại Hà Nội ngày 30/3/2014