Thành lập CLB Văn học - Nghệ thuật Thuận Thành - Kinh Bắc tại Hà Nội

 

Ngày 10/7/2010, Trưởng ban Liên lạc ĐH huyện Thuận Thành tại Hà Nội, NSƯT Đăng Xuân Ba đã ký Quyết số 09/QĐ - ĐH thành lập CLB Văn học - Nghệ thuật Thuận Thành- Kinh Bắc thuộc Ban Liên lạc ĐH Thuận Thành tại Hà Nội.

Quyết định giao cho các ông sau đây giữ các cương vị trong CLB:


- Nhà thơ Nguyễn Phan Hách, sinh năm 1944, quê Mão Điền, Thuận Thành giữ chức chủ nhiệm CLB

- Đại tá Nguyễn Sông Cầu - sinh năm 1950 quê Gia Đông, Thuận Thành giữ chức Phó chủ nhiệm CLB

- Kỹ sư Đinh Bá Lô (Sông Lô) sinh năm 1947, quê Xuân Lâm, Thuận Thành giữ chức Phó chủ nhiệm CLB.


Nhiệm vụ của CLB này là vận động, tổ chức, thu thập tin tức, viết bài và biên tập tin về hoạt động Văn học - Nghệ thuật của Hội đồng hương Thuận Thành tại Hà Nội.