Bảy mươi năm Quân đội Nhân dân Việt Nam

 

 

Ba tư người lính đầu tiên

Cầm quân là Tướng Giáp Nguyên oai hùng

Cứu dân giải phóng non sông

Bảy mươi năm ấy lẫy lừng chiến công

Gác trời canh biển kiên trung

Nằm gai nếm mật quyết không chối từ

Vẻ vang Quân đội Cụ Hồ

Tiến lên vững bước dưới cờ Đảng trao.

 

Sông Lô viết 22/12/2014