Đồn Tầm - Chốt Mỹ - Thơ Sông Cầu

Đồn Tầm - Chốt Mỹ

- Nguyễn Sông Cầu - 

 

Kính tặng đồng đội F968 Quân tình nguyện Nam Lào Anh hùng, nhân ngày thăm lại chiến trường xưa

 

 

Vẫn là hoa trái chốn này

Vẫn là cây cỏ những ngày tháng qua

Lá xanh, tươi tốt mượt mà

Biết bao hoa, nụ đậm đà sắc xuân.

 

Trải bao ngày tháng xoay vần

Từ trong chiến địa cầy mầm mọc lên

Thân đầy mảnh đạn găm trên

Rễ cây bom xới đào lên bao lần...

 

Cây vẫn vững, rễ vẫn sần

Để giờ chồi nở lộc xuân mọi nhà

Từ trong sâu thẳm thịt da

Cột mộc ơi! Có như ta thủa nào?

 

Trường Sơn thắm nghĩa Việt - Lào

Bàn chân mòn vẹt vượt bao cửa rừng

Bóng ai ngã xuống giữa chừng

Tay ai để lại giữa rừng Bê Ba?...

 

Bây giờ ta mãi là ta

Nghĩa tình Lào - Việt mãi là mùa xuân

Vẫn ngày tháng đó xoay vần

Nghĩa tình Lào - Việt vạn xuân mọi nhà.

 

Tổ quốc ơi! Việt Nam ta

Thăng trầm máu lửa trải qua một thời

Bê Ba ơi! Tây Nguyên ơi!

Buôn Ki, Đắc Lăk trong tôi tháng ngày

Đắc Tô, Tân Cảnh ai hay?

Đồn Tầm - Chốt Mỹ những ngày đạn bom

Để giờ ngô lúa xanh non...

 

Xuân 2007