Hương Quê - Nguyễn Sông Cầu

Hương Quê

- Tác giả Nguyễn Sông Cầu - 

 

Kính tặng Hội đồng hương Thuận Thành, Bắc Ninh tại Hà Nội

 

 

Quê ta miền đất Luy Lâu

Đầu xuân họp mặt ơi câu ân tình

Hương quê đất mẹ Bắc Ninh

Thuận Thành mảnh đất trữ tình quê hương

Xa quê ai những vấn vương

Nam Bang Phật Tổ Thanh Khương nghĩa tình

Thủy tổ đất Đại Đồng Thành

Nam Giao học tổ đất lành Gia Đông

Song Liễu ơi, cạnh Xuân Lâm

Cánh đồng vựa lúa xanh trong Song Hồ

Quê ta có đất làng nghề

Làng tranh mỹ nghệ Đông Hồ ngàn năm

Hoài Thượng là mảnh đất văn

Bên dòng Thiên Đức xanh trong ngàn đời

Mão Điền ơi!... Bốn phương trời

Dựng xây đất nước con người hân hoan

Đình Tổ đông đúc xóm làng

Có Chùa Bút Tháp ngút ngàn nhân văn

"Nem bùi" có tiếng lâu năm

Đến phiên chợ Chẹm ai chăm đi về...

Trà Lâm ơi! Một miền quê

Mát thơm bìa đậu làng nghề bao năm

Em thon trong chiếc tứ thân

Áo dài nón lá bước chân nhẹ nhàng

Em người phụ nữ Việt Nam

Ngân câu Quan họ đậm làn dân ca...

 

 

Xuân 2013