Mẹ - Thơ Sông Cầu

Mẹ

                                         - Thơ Sông Cầu -

 

 

Vung ngang đòn gánh lưng trời

Oằn lưng mẹ gánh cuộc đời trên vai

Mẹ gánh sao Hôm, sao Mai

Lưng còng mẹ gánh mẫu khoai trên gò

Một thời hợp tác, sân kho

Xóm Xây, xóm Điếm, xóm Ngò, xóm Trong

 

Một lòng xây tổ đổi công

Củ khoai lượm lúa, bèo ong, bờ vùng

Cái thời cầy cấy đồng Gừng

Bữa no, bữa đói, nửa mừng, nửa lo

Sinh thời ở tại xóm Ngò

Cái xóm cua cá..., ếch bò đường thôn

Sao Hôm ơi, Ông sao Hôm

Sao ông không sáng, sáng hơn mỗi ngày?

Để giờ trong sớm thu nay

Làng quê đổi mới mỗi ngày mỗi xuân...

 

Lặng thinh, lặng phắc, lặng im

Lá trầu bánh tẻ con tìm cho ai?

Năm xưa ngồi cạnh rổ khoai

Cánh tay mẹ bóc, bóc hoài cho con

Để giờ cách trở núi non

Âm dương cách biệt con còn nhớ ghi

Còn nghe tiếng mẹ thầm thì

Nh ững lời răn dạy con ghi ngàn đời...

 

 Hè thu 2012