Mùa ổi chín - Thơ Sông Cầu

Mùa ổi chín

 

 

 Tác giả Nguyễn Sông Cầu

 

 

Thoảng hương ngào ngạt vườn nhà

Ơi mùa ổi chín làm ta nao lòng

Anh trèo, em vít cành cong

Quả ương, quả chín mãi không hết mùa

Thu về ngào ngạt hương đưa

Tiếng thu lộp độp... cơn mưa rụng nhiều

Nhớ ngày tôi mới biết yêu

Cũng từ mùa ổi "câu Kiều..." nảy ra

Thế rồi tôi phải đi xa?

Những năm đánh Mỹ nhờ nhà biết bao

Nhớ gốc ổi, nhớ đêm nào

Má hồng ửng đỏ nàng trao... môi hồng

Ngày qua, tháng lại, tang bồng

Tôi về nàng đã lấy chồng vài năm

Bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

Trách mùa ổi chín tại không đúng mùa

Vẫn nhà tranh, vẫn giậu thưa

Cái cây ổi chín ngày xưa đâu còn

Ngác ngơ xiêu vẹo cuối thôn trăng tà

Vẫn là một góc vườn nhà

Ơi, mùa ổi chín làm ta thẫn thờ!

 

Hà Nội, 17/8/2006

(Trích tập thơ Mùa ổi chín - Tác giả Nguyễn Sông Cầu)