Quy ước

Qui ước


(Về tổ chức và hoạt động của Hội Đồng hương huyện Thuận Thành)

 


I/ Mục đích, ý nghĩa


- Hội đồng hương huyện Thuận Thành tại Hà Nội là một tổ chức tự nguyện, sinh hoạt rộng rãi không phân biệt già trẻ, trai gái, nghề nghiệp, tất cả những người quê hương Thuận Thành hiện đang sinh sống và công tác tại Hà Nội(kể cả dâu, rể) đều được tham gia tổ chức Hội đồng hương.
- Mục đích chính là tập hợp gắn bó những người cùng quê hương sống và công tác tại Hà Nội, để giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công tác, hướng về quê hương, làm cho người Thuận Thành sống và công tác tại Hà Nội luôn nhớ về quê hương, đóng góp năng lực, trí tuệ và kinh tế trong khả năng của mình cho sự phát triển quê hương.


II/ Qui định về tổ chức và sinh hoạt


Tên gọi chung là Hội Đồng hương huyện Thuận Thành Bắc Ninh tại Hà Nội.
1. Ban Liên lạc Hội Đồng hương huyện:
Gồm 19 đến 21 người đại diện cho các xã, thị trấn trong huyện. Ban Liên lạc bầu ra Ban thường trực Hội gồm 9 người, trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và các uỷ viên. Ban Liên lạc thành lập ra các khối để hoạt động.
Ban Liên lạc huyện hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Liên lạc Hội Đồng hương tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban là uỷ viên Ban Liên lạc Hội Đồng hương tỉnh.
2. Ban Liên lạc Hội đồng hương xã:
Mỗi xã có một Ban liên lạc từ 3 đến 5 người, Trường Ban liên lạc đồng hương xã do Uỷ viên Ban Liên lạc đồng hương huyện kiêm nhiệm.
3. Chế độ sinh hoạt:
- Ban Liên lạc Hội đồng hương huyện: Ban thường trực 3 tháng họp 01 lần; Hội Đồng hương mỗi năm họp 01 lần vào dịp đầu xuân, có mời lãnh đạo của Huyện nhà và lãnh đạo Hội đồng hương tỉnh tham dự.
- Ban liên lạc Hội đồng hương xã: 3 tháng hội ý một lần, mỗi năm họp đồng hương toàn xã 01 lần có mời lãnh đạo cấp trên tham dự.


III/ Quyền lợi và nghĩa vụ


1. Quyền lợi:
- Khi thành viên Hội đồng hương bị ốm, đau(phải nằm viện hoặc điều trị dài ngày) được Ban Liên lạc đến thăm hỏi và tặng quà(tuỳ theo tình hình thực tế).
- Khi thành viên Hội đồng hương gặp hoạn nạn, Ban Liên lạc đến thăm hỏi động viên và trợ cấp, trường hợp đặc biệt thì Ban thường trực vận động mọi người trong Hội đồng hương quyên góp giúp đỡ, tuỳ theo mức kinh phí.
- Thành viên Hội đồng hương tổ chức mừng thọ 70, 80 và 90 tuổi...Ban Liên lạc đến mừng và tặng quà.
- Khi thành viên qua đời, Ban Liên lạc đến phúng viếng có một vòng hoa ghi “Hội Đồng hương huyện Thuận Thành kính viếng”.

- Thành viên hội xây dựng gia đình, Ban Liên lạc đến mừng và tặng quà.

- Khi bố , mẹ hoặc vợ/chồng, con , thành viên qua đời, Ban liên lạc đến viếng và có vòng hoa ghi " Hội đồng hương Huyện Thuận Thành kính viếng ".


2. Nghĩa vụ:
- Tổ chức Hội đồng hương không làm kinh tế, nhưng phải xây dựng quĩ để chi cho thăm hỏi, hoạt động. Muốn làm được như vậy, các thành viên đều tự nguyện đóng góp vào ngày họp đầu năm. Ban Liên lạc Hội Đồng hương huyện rất hoan nghênh sự hảo tâm đóng góp của các thành viên để quĩ của Hội Đồng hương huyện nhà ngày một tăng thêm phục vụ cho hoạt động của Hội ngày một phong phú thêm.
- Ban Liên lạc Hội Đồng hương huyện là cầu nối giữa lãnh đạo huyện nhà với Hội Đồng hương huyện để nắm được tình hình quê nhà, trên cơ sở đó có thể giúp đỡ nếu có điều kiện. Lãnh đạo Ban Liên lạc có trách nhiệm thông báo tình hình kinh tế- xã hội quê nhà, tình hình hoạt động của Hội hàng năm và thông báo chi tiêu tài chính trong năm cho các thành viên biết.


Bản Qui ước này sẽ được sửa đổi, bổ sung theo định kỳ họp hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế.


T/M Ban Liên lạc Đồng Hương Huyện Thuận Thành
Trưởng ban

NSƯT Đặng Xuân Ba