Thành lập Câu lạc Bộ Doanh nghiệp Thuận Thành - Kinh Bắc tại Hà Nội

 

Ngày 10/7/2010, Trưởng ban Liên lạc ĐH huyện Thuận Thành tại Hà Nội - NSƯT Đặng Xuân Ba đã ký Quyết định số 09/QĐ - ĐH thành lập CLB Doanh nghiệp Thuận Thành- Kinh Bắc thuộc Ban Liên lạc Đồng hương Thuận Thành- Bắc Ninh tại Hà Nội.

Quyết định giao cho ông Nguyễn Xuân Bồng sinh năm 1953 tại Gia Đông, chỗ ở tại 26B Hà Huy Tập- Gia Lâm, Hà Nội làm Trưởng ban vận động tổ chức CLB Doanh nghiệp Thuận Thành- Kinh Bắc. Ông Nguyễn Xuân Bồng có nhiệm xúc tiến Đại hội để bầu ra Ban chủ nhiệm CLB và đề ra chương trình hoạt động cụ thể của CLB.