Lập trang WEBSITE của Hội đồng hương Thuận Thành - Bắc Ninh tại Hà Nội

 

Ngày 25/12/2010, Trưởng ban Liên lạc ĐH Thuận Thành tại Hà Nội NSƯT Đặng Xuân Ba đã ký Quyết định số 10/QĐ - ĐHTT lập Website chính thức của Hội đồng hương Thuận Thành Bắc Ninh tại Hà Nội có địa chỉ : http://dhthuanthanh.com


Quyết định giao cho :

- ông Nguyễn Hồng Đài sinh năm 1978, quê xã Nguyệt Đức, Thuận Thành - Tổng giám đốc công ty Du lịch châu Á - Thái Bình Dương làm chủ nhiệm trang web.

- ông Nguyễn Văn Phước sinh năm 1974, xã Trạm Lộ, Thuận Thành là cán bộ Văn phòng Chính phủ làm Phó chủ nhiệm trang web.